Diagnoza spektrum autyzmu

Spektrum autyzmu

Oferta Dla Osób ze spektrum Autyzmu (w tym Zespołem Aspergera):

Wsparcie Przed i Po Diagnozie:
Zdaję sobie sprawę, że proces diagnozy autyzmu, zwłaszcza w przypadku Zespołu Aspergera, może być wyjątkowo trudny zarówno dla samej osoby, jak i dla jej rodziny. Oferuję wsparcie zarówno przed, jak i po diagnozie, pomagając w zrozumieniu procesu diagnostycznego, udzielając odpowiedzi na pytania oraz świadcząc wsparcie emocjonalne. Dla tych, którzy jeszcze nie otrzymali diagnozy, oferuję indywidualne konsultacje, pomagając zidentyfikować ewentualne obszary wymagające uwagi i dostosowując podejście terapeutyczne do specyficznych potrzeb każdej osoby.

Diagnoza spectrum autyzmu i Zespołu Aspergera obejmuje 4 spotkania:

1.Test ADI-R przeprowadzany z rodzicami osoby badanej,

2.Konsultacja osoby badanej,

3.Test ADOS -2,

4.Wydanie opinii.

Działam na rzecz eliminowania barier związanych z diagnozą, aby każdy mógł skorzystać z dostępu do odpowiedniego wsparcia i terapii. Razem możemy kroczyć ścieżką zrozumienia, akceptacji i rozwoju dla osób na spektrum autyzmu, niezależnie od tego, czy już posiadają diagnozę, czy dopiero rozpoczynają tę ważną ścieżkę samopoznania.

Psycholog Wioletta Kochut - Specjalista w Dziedzinie Autyzmu w Warszawie

Wioletta Kochut jest uznawana za jednego z czołowych psychologów w Warszawie, specjalizujących się w diagnozowaniu i leczeniu autyzmu. Z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), oferuje ona kompleksowe podejście do terapii, zapewniając skuteczną pomoc zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Ukończyła specjalistyczne certyfikowane szkolenie ADOS-2 do badań klinicznych (do gabinetu) u dr n. med. Agnieszki Rynkiewicz – Międzynarodowego certyfikowanego szkoleniowca i diagnosty ADOS-2 i posiada wymagane umiejętności do korzystania z narzędzia w praktyce klinicznej.

Profesjonalne podejście i doświadczenie

Psycholog Wioletta Kochut jest specjalistą, który swoją wiedzę i umiejętności ciągle poszerza, uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. Jej metody pracy opierają się na najnowszych osiągnięciach naukowych w dziedzinie psychologii i terapii autyzmu.

Indywidualna Terapia Dostosowana do Potrzeb Pacjenta

Każdy przypadek autyzmu jest inny, dlatego też Wioletta Kochut kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do każdego pacjenta. Stosuje ona różnorodne techniki terapeutyczne, takie jak terapia behawioralna, terapia mowy czy metody wspomagające rozwój społeczny, wszystko po to, aby jak najlepiej dostosować terapię do potrzeb i możliwości pacjenta.

Wsparcie dla Rodzin i Opiekunów

Rozumiejąc, jak ważna w procesie terapii jest rola rodziny, Wioletta Kochut oferuje również wsparcie i poradnictwo dla rodziców oraz opiekunów dzieci z ASD. Szkolenia, warsztaty i konsultacje mają na celu nie tylko pomoc w zrozumieniu autyzmu, ale również wskazanie skutecznych metod wspierania rozwoju i codziennego funkcjonowania dziecka.

Nowoczesne Metody Terapeutyczne

W swojej praktyce Wioletta Kochut korzysta z nowoczesnych, sprawdzonych metod terapeutycznych, stale aktualizując swoją wiedzę zgodnie z najnowszymi badaniami. Dzięki temu pacjenci otrzymują najwyższej jakości opiekę, dostosowaną do aktualnych standardów w dziedzinie psychologii i terapii autyzmu.

Lokalizacja Gabinetu w Centrum Warszawy

Gabinet psychologiczny Wioletty Kochut znajduje się w Warszawie w dzielnicy Wawer, co zapewnia łatwy dostęp dla pacjentów z różnych części miasta. Przyjazna i komfortowa atmosfera gabinetu sprzyja efektywnemu przebiegowi sesji terapeutycznych.